முகப்பு | மைகவ்

அணுகல்தன்மை
அணுகல் கருவிகள்
வண்ண சரிசெய்தல்
உரை அளவு
வழிசெலுத்தல் சரிசெய்தல்

விவாதி

All Discussions Under Mann Ki Baat

Format: Jul 16 2024 - 10:41:38pm
Format: Jul 16 2024 - 10:41:38pm
Format: Jul 16 2024 - 10:41:38pm
28 ஜூலை 2024 அன்று பிரதமர் மான் கி பாத் மனதின் குரலுக்கான யோசனைகளை வரவேற்கிறது
விவாதிக்க